Unieszkodliwianie odpadów

Unieszkodliwianie odpadów
W Internecie pod adresem http://www.sanator-bis.pl/odbior-odpadow/ prezentujemy szczegóły dotyczące oferowanego przez nas odbioru odpadów komunalnych, takich jak: papier i tektura, opakowania wielomateriałowe i szklane oraz opakowania z metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Zajmujemy się również unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych, a także przeterminowanych leków, ciśnieniomierzy oraz termometrów rtęciowych.
WWW
http://www.sanator-bis.pl/utylizacja-odpadow-niebezpiecznych/
Kategorie
Firmy małe