Badania gleby

Badania gleby
Rolnicy zobowiązani są przeprowadzać badania gleby przynajmniej raz na cztery lata. Jednakże większość z nich korzysta z tego udogodnienia znacznie częściej. Dzięki regularnemu przeprowadzaniu badań gleby, możliwe jest bowiem lepsze poznanie gruntu, a co za tym idzie skuteczne zaplanowanie uprawy gruntów rolnych oraz sposobów ich nawożenia. Metoda ta może sprawdzić się także w przydomowych ogródkach. A jej dodatkową zaletą jest fakt, że przyczyni się do ograniczenia ryzyka wystąpienia skażeń i zanieczyszczeń, przez co otrzymywane plony będą zdrowe i wolne od szkodliwych substancji.
WWW
http://sgs.analizysrodowiska.pl/analityka/gleby-i-grunty/
Kategorie
Firmy średnie